Kontakt


poniedziałek-piątek

w godzinach

11:00 - 17:00

Telefon: +48 666 300 863

e-mail: karmapupila@karmapupila.pl

Ochrona danych osobowych do 24.05.2018

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych REMAKS Renata Izydorek z siedzibą w Jabłonnie
 1. Niniejsza polityka bezpieczeństwa danych osobowych REMAKS Renata Izydorek z siedzibą w Jabłonnie (dalej także jako: Sklep KarmaPupila.pl) została opracowana na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz. 1024).
 3. REMAKS Renata Izydorek deklaruje zaangażowanie w prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w sklepie KarmaPupila.pl.
 4. REMAKS Renata Izydorek oświadcza, że dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie KarmaPupila.pl.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków i procedur postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie KarmaPupila.pl określony zostanie poniżej.
 6. Poprzez bezpieczeństwo należy rozumieć stan faktyczny uniemożliwiający wykorzystanie, przepływ, modyfikację lub zniszczenie albo usunięcie danych osobowych w sklepie KarmaPupila.pl przez osoby nieupoważnione.
 7. Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o zapewnieniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie KarmaPupila.pl.
 8. Sklep może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu.  Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 9. Sklep KarmaPupila.pl będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie: 
  • nazwisko i imię,
  • adres zamieszkania, jeżeli jest adresem dostawy lub adres dostawy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu
 10. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.
 11. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: karmapupila@karmapupila.pl
 12. O ile wybierzecie Państwo opcję dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, powyższe dane zostaną przekazane firmie kurierskiej w celu dostarczenia towaru.
 13. Sklep KarmaPupila.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony Państwa danych, w szczególności Sklep stosuje technologię SSL (szyfrowaną transmisję danych) w celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych podczas rejestracji, logowania oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu www.KarmaPupila.pl. Rozpoznanie czy dane połączenie jest bezpieczne jest możliwe poprzez sprawdzenie czy adres strony w momencie wypełniania danych rejestracyjnych, logowania bądź obsługi koszyka zaczyna się od https:// oraz po symbolu zamkniętej kłódki pojawiającym się w przeglądarce. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą również następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 14. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Sklepu.
 15. Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła, podejrzenia zaistnienia sytuacji, w wyniku której osoba nieuprawniona wejdzie w posiadanie Państwa hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: karmapupila@karmapupila.pl
 16. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: karmapupila@karmapupila.pl
 17. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: karmapupila@karmapupila.pl
 18. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki bezpieczeństwa wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą polityką bezpieczeństwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 20. Treść niniejszej polityki bezpieczeństwa może zostać udostępniona pracownikom REMAKS Renata Izydorek w taki sposób, aby mogli się z nią zapoznać i wdrożyć w życie jej postanowienia.


Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje tutaj.

Kraj prowadzenia działalności: Polska

{nocache:402df4821123fea76f1d113d1f93dd4b#0}
Sklep internetowy od home.pl